Dla ruchu pływającego

MOST ZAMKNIĘTY do jutra do 8:05
jest godzina 22:17

Most obrotowy w Giżycku otwierany jest ręcznie. W podanych niżej godzinach. Małe jednostki jak np kajaki mogą przepłynąć pod zamkniętym mostem. W zasadzie wszystkie jachty żaglowe i motorowe muszą jednak czekać na otwarcie mostu.

8.05 – 8.25,

10.35 – 11.25,

12.05 – 12.55,

13.35 – 14.25,

16.05 – 17.25,

18.35 – 18.55,

20.35 – 21.15.

Telefon komórkowy do obsługi mostu 726 888 878.

Historia mostu obrotowego w Giżycku

już w krótce