1. Wstęp, określenie podmiotów odpowiedzialnych
Nautigo Mazurskie Jachty oraz Nautigo są znakami towarowymi (markami). Wykorzystywane są w komunikacji marketingowej.
Podmiotem odpowiedzialnym jest prowadzący działalność gospodarczą Maciej Miłosz. Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w CEIDG. Jej dane to: Maciej Miłosz ul. Locci 7/1 02-928 Warszawa tel. 607-999-801 NIP: 739-307-31-74 REGON: 280051523. Podmiot ten prowadzi proces przetwarzania danych osobowych.
Sformułowania „Nautigo”, „my”, „nas”, „nasz” itd.) w niniejszej polityce prywatności odnosi się przede wszystkim do jednoosobowej działalności gospodarczej Maciej Miłosz, NIP 739-307-31-74

2. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy
Zgodnie z wykładnią obowiązującego prawa dane osobowe to wszelkie dane, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby.
W ramach oferowanych usług możemy gromadzić następujące dane:

a. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane z paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności;

b. Informacje na temat preferencji oraz specjalnych potrzeb użytkownika oraz osób, z którymi będzie realizował usługę turystyczną. Przykładem takich danych są informacje na temat ilości dzieci w załodze – informacja służąca przygotowaniu odpowiednich rozmiarów kapoków.

c. Informacje na temat zakupu produktów i usług, które zostały zrealizowane za pośrednictwem Nautigo.

d. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji. W tym celu używamy programów komputerowych tzw. systemów analitycznych, np. Google Analytics;

e. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

f. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.

3. Cel zbierania danych osobowych

a. Zapewnianie produktów i usług zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z jego rejsem, czarterem jachtu lub inną usługą turystyczną. Dane wykorzystywane mogą być też w celu realizacji usługi kupna-sprzedaży i przesyłki zamówionych produktów, oferowanych przez Nautigo – np. koszulki, czapeczki, miód itp ;

b. Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim, jako Klientem, w celu poprawy jakości usług obsługi klienta, ale też w celu informacji o zmianie jakichkolwiek parametrów zamówionej usługi. Przykładem takiej komunikacji może być prośba o wypełnienie ankiety po rejsie lub kontakt w celu poinformowania o dodatkowych możliwościach związanych z rejsem, takich jak toaleta chemiczna na pokładzie czy kontakt z zapytaniem o planowaną godzinę odbioru jachtu z portu.

c. Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować przed, w trakcie i po zakupie usługi. Np. 3 dni przed rejsem otrzymasz od nas przypomnienie, aby skontaktować się z Bosmanem i umówić dokładną godzinę przejęcia jachtu, wiadomość będzie zawierała numer kontaktowy do Bosmana.

d. Marketing: wysyłka wiadomości elektronicznych oraz w uzasadnionych wypadkach pocztowych (np. kartki z życzeniami świątecznymi). Wiadomości e-mail mają w szczególności charakter tzw. „newslettera”. Usługa newslettera polega na dostarczaniu użytkownikowi cyklicznych informacji dotyczących żeglarstwa oraz pokrewnych. Niektóre wiadomości będą zawierały informacje o promocjach cenowych. Dlatego, aby korzystać z naszego newslettera konieczna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych. Dodatkowo każdy z naszych newsletterów zawiera logo Nautigo i link do strony internetowej, które definiują nasz wizerunek (marketing). Aby otrzymywać z newsletter Nautigo konieczna jest więc zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat zgody marketingowej i handlowej znajdziesz niżej.

4. Realizacja usług bez podania danych osobowych

Realizacja usługi, w której konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. umowy czarteru) nie jest możliwa bez podania danych osobowych, bezpośrednio identyfikujących osobę zawierającą umowę – imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.

Realizacja usługi polegającej na wysyłce newslettera (cykliczne wiadomości e-mail) nie jest możliwa bez podania imienia lub innego identyfikatora (nicku), oraz adresu e-mail. Newslettery personalizujemy, zwykle umieszczając imię odbiorcy w nagłówku (np. „ Ahoj, Roman!”). Jeśli nie życzysz sobie podawać imienia, możesz zastąpić je nickiem (np. zamiast imienia podać „Żeglarz” lub „Kapitan”). Prawidłowy adres e-mail jest konieczny.

E-booki, raporty i inne opracowania elektroniczne. Za pośrednictwem Nautigo możesz otrzymać opracowania tematyczne w formie elektronicznej (np. pliku PDF). Opracowania te są dołączane do pierwszego numeru newslettera, tzw. numeru startowego. Wszystkie opracowania są integralną częścią usługi newslttera i nie prowadzimy bezpośredniej, samodzielnej dystrybucji takich opracowań. Aby otrzymać którekolwiek z opracowań bez konieczności zapisu na newsletter skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w zakładce kontakt w stopce strony. Zwróć też uwagę, że każda wiadomość, nawet numer startowy newslettera zawiera w stopce link umożliwiający rezygnację z usługi.

5. Przetwarzanie danych osobowych – rodzaje podejmowanych czynności

a. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli użytkownik wyrazi taką zgodę, będzie otrzymywał od nas informacje, w których występują elementy wizerunku Nautigo, takie jak adres strony internetowej, logo itp. W zasadzie każda prowadzona przez nas komunikacja zawiera elementy wizerunku, takie jak logo. Wyrażenie więc zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest konieczne (i wymagane) w przypadku realizacji wszystkich naszych płatnych i bezpłatnych usług oraz procesu sprzedażowo-zakupowego zakupionych u nas towarów, dotyczy to przede wszystkim procesu realizacji numeru startowego newslettera zawierającego bezpłatny e-book.

b. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych. Jeśli użytkownik wyrazi taką zgodę będzie otrzymywał od nas sporadycznie informacje o promocjach i ofertach produktów, które nabyć może za pośrednictwem Nautigo. W szczególności usługa polegająca na wysyłce newslettera podlega konieczności wyrażenia takiej zgody. W praktyce nie jesteśmy w stanie oddzielić newsletterów, w których prócz informacji merytorycznych, żeglarskich zawieramy informacje dotyczące ofert i promocji. Tak więc wyrażenie takiej zgody jest wymagane przede wszystkiem dla celów procesu realizacji wysyłki numeru startowego newslettera zawierającego bezpłatny e-book.

c. Wycofanie zgody. Każda wiadomość cykliczna (newsletter) zawiera w stopce link, służący automatycznemu wycofaniu zgody na otrzymywanie wiadomości automatycznych (newsletter). Klikniecie w link „wypisz się” jest równoznaczne z wycofaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych skontaktuj się bezpośrednio z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w linku „kontakt” w stopce strony.

d. Inne rodzaje przetwarzania. Zastrzegamy sobie możliwość przetwarzania danych też w innych celach, wynikających bezpośrednio z prawa. Np. w celu dochodzenia na drodze sądowej naszych praw lub procedowania odszkodowania z ubezpieczycielem.

e. Systemy typu AdBlock i modyfiakacja działania mechanizmów pozyskiwania danych osobowych przez użytkownika. Na stronach NAUTIGO, w opisanych wyżej sytuacjach, w których zgoda na przetwarzanie danych lub otrzymywanie informacji handlowych jest konieczna, zastosowane są mechanizmy, które umożliwiają zostawienie danych tylko po udzieleniu odpowiedniej zgody. W przypadku zastosowania mechanizmów modyfikujących zachowanie strony NAUTIGO w ten sposób, że możliwe staje się zostawienie danych bez udzielenia zgody, Administrator domniemuje, że użytkownik zna Politykę Prywatności NAUTIGO i wyraża niezbędne zgody w celu realizacji usługi, a jedynie upraszcza sobie proce zapisu. Jeżeli więc użytkownik zablokuje skrypt weryfikujący i, zapisując się na newsletter pobierze e-book, Administrator domniemywyać będzie, że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na przetwarzanie danych  celach marketingowych. 

6. Minimalizacja gromadzonych danych, czas przechowywania danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy je wykorzystywać.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy czarteru jachtu, umowy kupna-sprzedaży i wykonania tych umów.
Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących przypadkach:
W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. wymagań imigracyjnych lub celnych);
Gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych (np. w celach marketingowych);
W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);
W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako linii lotniczej (np. w celach administracyjnych).

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.

7. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych jest Maciej Miłosz. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych skontaktuj się bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres: [email protected].

8. Prawa osób, których dotyczą gromadzone dane osobowe
Respektujemy prawa użytkownika. Są to przede wszystkim:

a. prawo do bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszego rejestru;

b. prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli na przykład możliwość zmiany jakiejkolwiek z udzielonych nam zgód lub modyfikacji przetwarzanych przez nas danych;

c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czyli wezwanie nas do zaprzestania przetwarzania danych;

d. prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od administratora swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi;
W celu realizacji któregokolwiek z tych praw skontaktuj się z nami, informacje o sposobie kontaktu znajdziesz w zakładce „kontakt” w stopce strony. Najprawdopodobniej będziemy Cię prosić o wysłanie wiadomości e-mail z adresu powiązanego z rekordem danych osobowych, którego dotyczy Twoje żądanie. Musimy potwierdzić Twoje prawo do tego rekordu danych osobowych.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Twoich danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych (Szacowanie Ryzyka)

Jeśli to tylko możliwe używamy szyfrowanych połączeń (SSL). Dostęp do wszystkich baz danych chroniony jest hasłem o znacznej sile, zbudowanym zgodnie z dobrymi praktykami, np. zawierającymi duże, małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

10. Pliki Cookie i śledzenie stron

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników. Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży mediów oraz reklamy, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w naszej witrynie lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami o polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera lub urządzenie mobilnego użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie. Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdź na stronę: http://www.allaboutcookies.org.

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych. Przykładem takiego oprogramowania jest Google Analytics.

11. Opinie

Wszelkie przesłane (poprzez formularz lub ankietę) do Nautigo opinie lub materiały o podobnym charakterze, w szczególności dotyczące jachtów i obsługi, mogą być publikowane na stronie internetowej Nautigo oraz w innych materiałach promocyjnych. Umieszczony pod opinią podpis lub pseudonim będzie zgodny, z tym jaki zamieścił Użytkownik pod opinią lub innym materiałem. Przesłane materiały mogą być skracane i redagowane, a samo ich przesłanie nie obliguje Nautigo do ich publikacji.

12. Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis internetowy (strona internetowa) Nautigo stworzona została by wspomagać proces rezerwacji usług żeglarskich oraz by rozpowszechniać wiedzę związaną z żeglarstwem. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wykorzystania informacji zawartych na stronach Nautigo.

Serwis Nautigo oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.